ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

IZGRADNJA IKC-A U DUGOJ POLJANI

Nakon svečanog polaganja kamena temeljca za izgradnju Islamskog kulturnog centra “Kapija Peštera” u Dugoj Poljani 04. oktobra 2013. godine, imenovani građevinski odbor je održao nekoliko sastanaka i obavio niz pripremnih aktivnosti u pravcu stvaranja uvjeta za početak izgradnje najmodernijeg islamskog centra na Balkanu.

Na zahtjev omladinskih organizacija, u okviru projekta „Kapija Peštera“, pored planirane izgradnje džamije koja će imati šest minareta, četiri visine 45 metara i dvije visine 90 metara, dječijeg vrtića, škole Kur’ana, restoranakapaciteta 500 mjesta, Bošnjačkog kulturnog centra, izgraditće se i sportska dvorana.

Finalno projektno rješenje objekta i izmještanje betonskih stubova sa lokaliteta gradnje bit će ubrzo završeno, a postavljanje ograde gradilišta je već započeto.