ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

Djelatnost fondacije

 • Prikupljanje i distribucija materijalnih i drugih sredstava;
 • Praćenje rada i potreba institucija, ustanova I drugih pravnih lica od interesa za BNF;
 • Pružanje svakog vida podrške i pomoći;
 • Organizovanje druženja, seminara, kurseva, tribina, panel diskusija, radio i TV emisija, okruglih stolova, debatnih grupa, javnih skupova, internet foruma, video konferencija I drugih javnih manifestacija;
 • Saradnja sa vjerskim ustanovama I zajednicama, kao I ostalim institucijama na polju promocije I unapređenja što kvalitetnijeg rada I razvijanje Fondacije;
 • Organizovanje raznih vidoca humanitarnih akcija I aktivnosti radi prikupljanja sredstava I institucija u zemlji I inostranstvu, a u vezi sa ostvarivanjem ciljeva BNF-a;
 • Podsticanje drugih opštekorisnih ciljeva;
  Formiranje centaram studentskih kuća I domova, dječijih obdaništa I dr. u okviru zakonskih regulative, kultunog, odgojnog I obrazovnog karaktera;
 • Uspostavljanjem I širenjem kontakata I saradnje sa domaćim I stranim stručnjacima I institucijama čije je delovanje vezano za oblasti koje su područje djelovanja BNF-a;
 • Osnivanje savjetovališta, biblioteka, kiraethana, klubova, fonoteka, videoteka, galerija, izložbi, ferijalnih domova i sl.;
 • Uspostavljanje saradnje sa domaćim I stranim fondacijama I udruženjima, istih ili sličnih ciljeva, radi međusobnog pomaganja , kroz slobodnu razmjenu I protok ideja, ljudi I materijalnih dobara;
 • Uspostavljanje saradnje, u okviru zakonskih regulative, sa ustanovama I institucijama, te privrednim subjektima I njihovim asocijacijama u vezi ostvarenja ciljeva BNF-a;
 • Inicijativama nadležnih organima I institucijama za rješavanje identifikovanih problema u oblastima koje su predmet djelovanja Fondacije;