ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

ORGANIZACIJA FONDACIJE

Bošnjačka Nacionalna Fondacija se sastoji od slijedećih organa:

  • Upravni odbor
  • Direktor
  • Savjet Fondacije