ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

OSNIVAČI FONDACIJE

Osnivači Bošnjačke nacionalne fondacije su:

  • Muharem Sejdić iz Tešnja,
  • Hako Duljević     iz Sarajeva,
  • Mirsad Čaušević  iz Sarajeva.