ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

MISIJA I VIZIJA

Misija

Misija Bošnjačka nacionalne fondacije je da osigura kontinuitet u finansiranju krucijalnih nacionalnih bošnjačkih institucija, programa i projekata, a prije svega Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU), Svjetskog bošnjačkog kongresa, Matice Bošnjaka i Bošnjačkog nacionalnog univerziteta.

 

Vizija

U nedostatku nacionalne države koja bi se brinula o nacionalnim pitanjima Bošnjaka, izgraditi insitucionalni okvir koji će Bošnjacima osigurati zaštitu od novih stradanja i genocida, te omogućiti razvoj i afirmaciju vlastitih nacionalnih vrijednosti.