ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

UPRAVNI ODBOR I SAVJET FONDACIJE

Upravni odbor čine:

Predsjednik

  • Muftija Abdurrahman Kujević

Članovi 

  • muftija dr. Mevlud Duduć
  • hfz. Alija Rahman
  • Hako Duljević
  • Šefadil Ličina
  • Haris Sejdić
  • Ljutvija Balkan

Savjet čine:

  • Predsjednici svih odbora BNF-a u domovini i dijaspori,
  • Direktori organizacija, humanitarnih i drugih udruženja koje su članice BNF-a
  • Te istaknute ličnosti od velikog značaja za rad I djelovanje fondacije.