ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

O FONDACIJI

Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF) sa sjedištem u Sarajevu, ulica Štrosmajerova 1, osnovana je sa zadatkom podrške nacionalnim programima i projektima od interesa Bošnjaka osnovana je 27. 12. 2011. godine u Sarajevu.

 

Nakon osnivanja Bošnjačke Akademije Nauka i Umjetnosti (BANU)  u junu 2011. godine, krajem 2011. u Sarajevu je osnovana Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF), kao prirodan slijed jednog dugoročnog  projekta osnivanja nacionalnih institucija Bošnjaka, koje Bošnjaci kao narod nisu imali. 

Bošnjačka nacionalna fondacija osiguravat će, na temelju participacije članstva i donacija, kao i drugih izvora i dotacija, sredstva za finansiranje važnih nacionalnih programa i projekata Bošnjaka, kao što je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU), te ostalih planiranih bošnjačkih nacionalnih projekata, prije svega bošnjačkog univerziteta i matice Bošnjaka, kao institucija koje će se osnovati u narednim godinama.

 

Bošnjačka nacionalna fondacija je humanitarna, neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka Fondacija koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i u svim drugim državama u kojima žive Bošnjaci kao narod. Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, tolerantnoasti, nepolitičnosti i nediskriminaciji po bilo kojoj osnovi.

 

BNF će svojim aktivnostima težiti i ka stvaranju društva u kome će svi Bošnjaci Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, dijaspore biti u mogućnosti da ostvare svoje potencijale i postanu produktivni članovi društva u kojem žive.