ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

Osnovni ciljevi Fondacije su:

  • Zalaganje za obezbeđenje uslova za što kvalitetniji i efikasniji rast bošnjačkih institucija i drugih institucija koje imaju značaj za Bošnjake;
  • Unaprijeđenje zajedničkih duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti čovjeka;
  • Unaprijeđenje komunikacije među ljudima različitih društvenih i kulturnih profila te uspostavljanje pozitivnih veza među njima;
  • Promocija i razvoj kulture davanja, jačanja svijesti o socijalnoj odgovornosti i razvoj socijalnog preduzetništva, izgradnjom socijalnog kapitala u zajednici te razvijanjem vlastite i samoorganizovane ekonomske mogućnosti;
  • Promocija i razvoj nauke i obrazovanja;
  • Svoje programke ciljeve Fondacija ostvaruje kroz svoju djelatnost.