BNF i u Luksemburgu

0

Naime, delegacija BNF-a na čelu sa predsjednikom Hakom Duljevićem, a u čijem sastavu su se nalazili i Šefadil LičinaMirsad Čolović-predstavnici BNF-a za Francusku, prvog radnog dana u sedmici (03.06.) susreli su se i s predstavnicima i aktivistima BKZ-a za Luksemburg. Tom prilikom održan je radni sastanak, te je dogovoreno da se aktivno pristupi organiziranju Osnivačke skupštine BNF-a za Luksemburg.