„BOŠNJAČKA NACIONALNA FONDACIJA“ – TREĆA GODINA OD OSNIVANJA

0

Osnivanje „Bošnjačke nacionalne fondacije“, 27. decembra 2011. god. imalo je za cilj podršku nacionalnim programima i projektima. Idući u tom pravcu djelovanja dočekuje svoj treći rođendan.