BOŠNJAČKI KULTURNI CENTAR ZA SREBRENICU ZNAČI POVRATAK, PRIJATELJSTVO I NADU (VIDEO)

0

Kada čujemo za Srebrenicu ponovo se javlja bol, tuga i sjećanje na sve ono što se desilo u julu 1995. godine. Bol je ostala u našim srcima ali nada i želja da se nastavi život Bošnjaka u ovom kraju svakoga dana sve više postaje stvarnost. U tom cilju zacrtan je plan da se izgradi Bošnjački kulturni centar u Srebrenici.