DELEGACIJA BOŠNJAČKIH NACIONALNIH INSTITUCIJA U POSJETI TURSKOJ

0

Delegaciju predvodi predsjednik Fondacije Hako Duljević, a čine je gen. sekretar SBK, Tarik Kurbegović, predsjednik SABA-e Šefadil Ličina i predstavnik ZSD Nihat Bećirović.