Duljević: “Bošnjački narod je u kandžama zlih ljudi”

0

Imamo državu BiH, koju svi svojom jedinom maticom doživljavamo, ali to se ogleda uglavnom samo kroz naše emocije ili naš personalni dojam. Ona, uređena ovako kako jeste, nije u mogućnosti Bošnjacima u BiH osigurati adekvatan status i sigurnost, a posebno Bošnjacima izvan BiH, u Sandžaku, regionu i svijetu. Predugo smo ostali bez važnih institucija, odnosno svedeni samo na Islamsku zajednicu koja u svakom pogledu nama pripada, ali smo time po automatizmu svedeni na samo vjersku skupinu. Za ostatak intervjua kliknite na slijedeći link: Intervju Hako Duljevic