Enciklopedija Bošnjaka autora dr. Nazifa Veledara

0

Historija svakog naroda je historija procesa dugog trajanja, a trag u vremenu je i te kako bitno znamenje koje za sobom ostavlja svaki pojedinac, generacija i narod.

Budućnost priprada onima koji se najdalje i dajduže sjećaju prošlosti.

Spoj prošlosti i sadašnjosti ostvaren je u kapitalnom dvotomnom izdanju pod naslovom Enciklopedija Bošnjaka, a što je plod višegodišnjeg rada autora dr. Nazifa Veledara.

Riječ je o historijskoj zaostavštini naših predaka, koja je direktan odgovor svakoj propagandi usmjerenoj protiv bošnjačkog nacionalnog blaga i kulturnog nasleđa i kulture i matične države Bosne i Hercegovine.

Enciklopedija je potvrda da su Bošnjaci ostavljali i ostavljaju značajan trag u kulturi i znanosti, bez čijeg stvaralaštva bi, i svjetska kulturna baština bila osiromašena.

Dvotomna Enciklopedija Bošnjaka publikovana je uz podršku Ogranka Bošnjačke nacionalne fondacije u Švicarskoj.