JAVNA RASPRAVA “DA LI SU BOŠNJACI SIGURNI U DEJTONSKOM MIRU?” SA mr. sc. FATMIROM ALISPAHIĆEM

0

<p style="text-align: justify;"><strong style="line-height: 1.5;"><span style="line-height: 1.5;"><img alt="" src="http://www.bnfondacija.org/site/Portals/0/Images/Aktivnosti/23.05.2015.%20Javna%20rasprava%20FA.jpg" style="width: 300px; height: 198px; float: left; margin-right: 10px;" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Bo&scaron;njačka nacionalna fondacija u subotu, 23.05.2015. godine <strong style="text-align: justify;">organizira&nbsp;</strong><br /> javnu raspravu na temu&nbsp;<span style="line-height: 1.5;">&bdquo;DA LI SU BO&Scaron;NJACI SIGURNI U DEJTONSKOM MIRU?"</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5;"></p> <p style="font-weight: bold;"><strong style="text-align: justify; line-height: 1.5;">PITANJA RASPRAVE</strong></p> <p style="font-weight: bold;"><strong style="text-indent: -9.1pt; line-height: 1.5; text-align: left;">* </strong><span style="text-indent: -9.1pt; line-height: 1.5; font-weight: normal; text-align: left;">Da li se Bo&scaron;njaci mogu odbraniti u slučaju nastavka genocidne agresije?<br /> </span><span style="font-weight: normal; line-height: 1.5; text-align: left; text-indent: -9.1pt;">* Koliko su ozbiljne najave novog rata u Bosni i Hercegovini?<br /> </span><span style="text-indent: -9.1pt; line-height: 1.5; font-weight: normal; text-align: left;">* Kako su Bo&scaron;njaci postali jedini razoružani i …</span></p> <p > </span></p>