JAVNA RASPRAVA “KAKO UKINUTI REPUBLIKU SRPSKU?” SA mr. sc. FATMIROM ALISPAHIĆEM

0

<strong><img alt="" src="/site/Portals/0/Images/NASLOVNA/30.05.2015.Javna%20rasprava%20FatmirA%20Letak.jpg" style="width: 300px; height: 198px; float: left; margin-right: 10px;" />Bo&scaron;njačka nacionalna fondacija organizira javnu raspravu na temu<br /> &bdquo;KAKO UKINUTI REPUBLIKU SRPSKU?&ldquo;</strong><br /> <p style="font-weight: bold;"><strong><br /> PITANJA RASPRAVE</strong></p> <p><strong>* </strong>Kakav je potencijal Presude Svjetskog suda iz 2007. godine, kojom je presuđeno da su organi Republike Srpske krivi za genocid nad Bo&scaron;njacima?<br /> * Za&scaron;to bo&scaron;njačka politika ne traži realizaciju Presude i ukid…</p>