Konkurs za najbolji literarni rad na   temu “Srebrenica? Zbog kojih i kakvih generacija?”

0

Javni poziv

 Konkurs za najbolji literarni rad na   temu “Srebrenica? Zbog kojih i kakvih generacija?” 

Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF) poziva sve zainteresirane studente i učenike srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, domovinskih zemalja i dijaspore bez obzira na vjersku i etničku pripadnost.

Za po tri najbolja rada u obje kategorije Bošnjačka nacionalna fondacija obezbijedila je vrijedne nagrade, i to:

  • Prva nagrada………………………………….350 KM
  • Druga nagrada………………………………..250 KM
  • Treća nagrada…………………………………150 KM

Svi tekstovi trebaju biti napisani na bosanskom jeziku u word formatu.

Literarne radove dostaviti na email adresu: sekretarijat@bnfondacija.com

Konkurs ostaje otvoren do 6. jula 2022. godine. Imena dobitnika biće objavljena na godišnjici genocida u Srebrenici , 11. jula 2022.godine.

* Prilikom slanja rada obavezno navesti: Ime i prezime, broj telefona, godina fakulteta ili razred sredje škole, mjesto porijekla i boravka, te godište učesnika.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.