Konkurs za popunu radnog mjesta direktora Bošnjačke nacionalne fondacije

0

Na osnovu Zakona o radu (”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 43/99 32/00 i 29/03), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Bošnjačke nacionalne fondacije, broj: 07/13 od 11.02.2013.god, Bošnjačka nacionalna fondacija (u daljem tekstu: BNF), raspisuje: KONKURS za popunu radnog mjesta direktora Bošnjačke Nacionalne Fondacije.