Osnovana Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF)

0

Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF) sa zadatkom podrške nacionalnim programima i projektima od interesa Bošnjaka osnovana je 27. 12. 2011. godine u Sarajevu.

Bošnjačka nacionalna fondacija sa sjedištem u Sarajevu osiguravat će, na temelju participacije članstva i donacija, sredstva za finansiranje važnih nacionalnih programa i projekata Bošnjaka, kao što je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU), te drugih planiranih bošnjačkih nacionalnih projekata.