Promocija i osnivanje kluba BNF-a u Njemačkoj “Izgradimo naš dom zajedno”

0

“Izgradimo naš dom zajedno” Poslije Kosova, promocija i osnivanje kluba BNF-a će se održati 20.04.2013. godine i u Njemačkoj.

Uvodničari: Muhamed Mahmutović, Mikail Dolić i Hako Duljević.