Publikovan AMANET – treći jubilarni glasnik BANU

0

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, u povodu desetogodišnjice od osnivanja, publikovala je treći jubilarni glasnik BANU – časopis za nauku, kulturu i umjetnost pod posebnim naslovom AMANET.

Glasnik je publikovan pod uređivačkom palicom predsjednika BANU akademika Mehmeda Akšamije na 696 strana, uz njegov prepoznatljiv i bogat likovno-grafički prikaz, u kojem se nalaze autorski naučno-istraživački radovi redovnik članova BANU akademika Omera Ibrahimagića, Mustafe Cerića, Ferida Muhića, Dževada Jahića, Muamera Zukorlića, Hasnije Muratagić-Tuna, Šerba Rastodera, Galiba Šljiva, Omera Nakičevića, Emina Softića, Ahmeda Zildžića, Saide Ibragić, Refika Šećibovića, Mehmeda Akšamije, Fehima Huskovića i Fatmira Bačija, kao i radovi dopisnik članova BANU prof. dr. Džemaial Najetovića, Emira Ramića, Aziza Hasanovića i Hazba Skoka.

Jubilarni glasnik se posebnim dijelom sjeća preminulih članova BANU, rahmetli akademika Nedžada Ibrišimovića, Đenane Buturović, Nijaza Durakovića, Alije Džogovića, Lamije Hadžiosmanović, Ðevalhudina “Ðela” Jusića, Muhameda “Tunja” Filipovića, Seida Hasanefendiča “Trabzona”, te dopisni član prof. dr Muja Demirovića.

Također, Glasnik u ovom specijalnom izdanju, u rubrici Pres kliping prezentacija podsjeća na prve reakcije na formiranje BANU, na engleskom i drugim jezicima, potom važne medijske objave u decenijskom periodu postojanja i rada akademije, sa posebnim osvrtom na 2011. godinu.

Jubilarni Glasnik BANU publikovan je uz finansijsku podršku Ogranka Bošnjačkle nacionalne fondacije u Švicarskoj.