ZAKLJUČCI VANREDNE SJEDNICE UO BNF-a

0

Nakon razornih poplava u Bosni i Hercegovini, te obilaska terena prilikom kojeg je ustanovljeno da su brojna naselja nastradala, stanovništvo evakuirano i privremeno smješteno u školama, kasarnama i džamijama, putne komunikacije su prekinute, a prema izvještaju kriznih štabova gradova poplavama zahvaćenih klizišta su još uvijek aktivna, 19. maja 2014. godine je sazvana vanredna sjednica Upravnog odbora Bošnjačke nacionalne fondacije na kojoj su doneseni zaključci na kojima će se zasnivati dalje aktivnosti BNF-a