ZAVRŠEN PRVI EDUKATIVNO-INFORMATIVNI SEMINAR “KAMPUS BOŠNJAČKE OMLADINE”

0

Bošnjačka nacionalna fondacija je uspješno realizirala prvi trodnevni edukativno-informativni seminar pod nazivom „Kampus bošnjačke omladine“ od 18 – 20. aprila 2014. god. u Sarajevu.

Na seminaru je učestvovalo 20 mladih Bošnjakinja koje su imale priliku razmijeniti iskustva iz najbližeg okruženja o nacionalnoj osviješćenosti mladih kao i usvajati znanja kroz predavanja koja su bitna za izgradnju bošnjačkog nacionalnog identiteta.