Bošnjačka Nacionalna Fondacija BNF Švedske dobila novo rukovodstvo

0

BNF Švedske obavještava javnost da je na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini održanoj 30.06.2020. godine izabrala novi Upravni odbor i rukovodstvo za predstojeće dvije godine i to u sastavu:

Elvir Bajraktarević predsjednik,
Nermin ef. Babić sekretar,
Kenan Mujević blagajnik,
Nedžad Osmanović potpredsjednik,
Nermin Širbić,
Bahrija Bilalović,
Kasim Hamidović,
Haris Duratović,
Edin Tahirović i
Fahrudin Dželilović.

BNF Švedske se zahvaljuje svim članovima i aktivistima koji su do sada dali nemjerljiv doprinos u radu Fondacije na polju ostvarivanja zacrtanih ciljeva a posebno u procesu kupovine dvorca Akademia u Malmeu te ih istovremeno poziva da se svi dodatno angažiraju i učlane što više novih ljudi a sve u cilju djelovanja na putu očuvanja naše vjere, kulture i nacije.

Isto tako želimo napomenuti da je BNF-Švedske na raspolaganju i na usluzi svim svojim kapacitetom i mogućnostima za temeljne i ključne projekte na nivou naše nacije!

Informativna služba BNF-a Švedske