SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA BNF-a

0
U sjedištu Bošnjačke nacionalne fondacije u Sarajevu održana je redovna sjednica Upravnog odbora. Sastanku su prisustvovali članovi odbora BNF-a iz dijaspore.
Sjednica je bila izvještajnog karaktera gdje je predsjednik muftija Abdurrahman Kujević podnio finansijski izvještaj kao i izvještaj o aktivnostima za 2020. godinu. I pored mnogobrojnih smetnji u radu koje su nastale zbog posljedica pandemije korona virus Covid19 zaključeno je da je ova godina bila izuzetno uspješna. Veliki broj aktivnosti, online sastanaka i konkretni projekti poput finansiranje Glasnika BANU-a obilježili su 2020. godinu.
Reorganizirani su odbori BNF-a u dijaspori a osnovani su u onim zemljama zapadne Evrope gdje ih nije bilo. Zato je jednoglasno usvojen prezentirani izvještaj.
Prisutni su izrazili svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima izražavajući uvjerenje da će se u narednom periodu realizirati sve više ključnih projekata od općeg nacionalnog interesa.
Informativna služba BNF-a