Drugi broj GLASNIKA BANU

0
Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti predstavlja naučnoj i akademskoj javnosti drugi broj GLASNIKA BANU.
Ovo izdanje glasnika, kako u uvodu kaže njegov urednik akademik Mehmed Akšamija, pokazuje dvije stvari – da se tradicija informiranja javnosti o aktivnostima Akademije u ovom šokantnom vremenu, kada su skoro svi oblici izazova, djelovanja, stvaralaštva…, onemogućeni aktualnom pandemijom, ipak nije ugasila i, drugo, da su postignuća na području znanstvenih i umjetničkih istraživanja rezultat višegodišnjeg, upornog i predanog rada.
U ovom izdanju na 455 strana, predstavljeno je 17 radova akademika: rahm. Muhameda Filipovića, Muamera Zukorlića, Mustafe Cerića, Dževada Jahića, Hasnije Muratagić-Tuna, Fatmira Bačija, Ferida Muhića, Envera Halilovića, Mehmeda Akšamije, Fehima Huskovića, Refika Šećibovića, Omera Nakičevića, Šerba Rastodera, te dopisnih članova BANU: Suada Kurtćehajića, Muja Demirovića, Džemala Najetovića, Hazba Skoka.
Ono što urednik također podvlači jeste da su se ovim izdanjem GLASNIKA pokušale osvijetliti bar neke crte koje tvore povijesne osobe naših, nažalost sada već preminulih članova, od njihovih uvjerenja do njihovih filozofija, kritičarskih radova polemičkog duha, znanstvenih i stručnih radova, studija i prikaza, kreativnog djelovanja u svim naučnim i umjetničkim oblastima … Kao zlatna nit u svim se njihovim različitim karakterima djelovanja provlači misao o univerzalnoj vrijednosti znanosti i umjetnosti fundiranih na bosanskom podneblju i okruženju koje se, oporo i teško za život, ne uvlači pod kožu na prvi pogled.
Bošnjačkoj nacionalnoj fondaciji Švicarske je pripala čast sponzorirati izradu, i publikaciju ovog, to jest drugog broja GLASNIKA Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.