REZOLUCIJA O BOSANSKOME JEZIKU – BANU

0
Na sjednici održanoj 26.10.2019. godine, Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU), donijela je odluku, kojom se usvaja REZOLUCIJA O BOSANSKOME JEZIKU.
REZOLUCIJA u 18 tačaka, nastala je kao posljedica intenziviranja pokušaja osporavanja bosanskog jezika i ugrožavanja prava Bošnjaka na određenim dijelovima domovinskog prostora.
Svaka tačka ili poglavlje povelje, tretiraju ključne segmente jezika, podsjećaju na argumente i historijske fakte koji ukazuju na postojanje i historijsku važnost Bosanskog jezika.
Publikacija REZOLUCIJE oplemenjena je grafičkim i umjetničkim prikazom, te historijskom dokumentacijom iz BANU Galerije.
Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF) finansirala je izradu, publikaciju i promociju REZOLUCIJE koja je upriličena u Sarajevu 7. decembra 2019. godine.