Gradi se Centar BANU u Sarajevu

0

Na sjednici održanoj u Sarajevu, 26.06.2021. godine, Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti usvojila je izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Akademije kao i informaciju o šestomjesečnom radu koju je podnio predsjednik Akademije akademik Mehmed Akšamija.

Skupština je na istoj sjednici izabrala 5 članova Senata iz reda kandidata izvan Akademije:

  1. dr. Nedžad Korajlić
  2. dr. Mevlud Dudić
  3. dr. Jahja Fehratović
  4. Ekrem Tucaković
  5. Abdurrahman Kujević

Članovi Skupštine su jednoglasno prihvatili prijedlog da se pristupi aktivnostima pribavljanja parcele za izgradnju BANU Centra u Sarajevu, u kome će biti smještene bošnjačke nacionalne institucije.

Skupština je također usvojila zaključak o pokretanju procedure za predlaganje i prijem novih članova Akademije.