Predsjednik BNF-a izabran za člana senata BANU-a

0

Na sjednici održanoj u Sarajevu, 26.06.2021. godine, Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti usvojila je izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Akademije kao i informaciju o šestomjesečnom radu koju je podnio predsjednik Akademije akademik Mehmed Akšamija.

Skupština je na istoj sjednici izabrala 5 članova Senata iz reda kandidata izvan Akademije:

  1. dr. Nedžad Korajlić
  2. dr. Mevlud Dudić
  3. dr. Jahja Fehratović
  4. Ekrem Tucaković
  5. Abdurrahman Kujević