Uručene nagrade za konkurs na temu “Srebrenica? Zbog kojih i kakvih generacija?”

0

U prostorijama BNF-a u Sarajevu, nagradu u iznosu od 350 maraka, osvojenu na takmičenju za najbolji literarni rad na temu “Srebrenica? Zbog kojih i kakvih generacija?”
preuzela je Aldijana Glamoč. Drugo mjesto sa svojim radom osvojila je Zerisa Pleh i nagradu od 250 maraka, dok je treće mjesto i 150 maraka osvojila Amina Mustafić.

Sva tri mjesta su kao poklon dobila i Jubilarni glasnik “Amanat” Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Ovo je samo još jedan u nizu literarnih konkursa koje Bošnjačka nacionalna fondacija organizira te poziva sve bošnjaka a naročito mlađu populaciju da se uključe u svim porjektima BNF-a i daju svoj doprinos.

1. mjesto, Aldijana Glamoč
1. mjesto, Aldijana Glamoč
2. mjesto, Zerisa Pleh
2. mjesto, Zerisa Pleh

 

3. mjesto, Amina Mustafić
3. mjesto, Amina Mustafić

Informativna služba BNF-a