DEKLARACIJA O DRŽAVI BOSNI I HERCEGOVINI

0
Na zasijedanju Skupštine Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti 7. 12. 2019. godine ovaj organ donio je Odluku kojom se usvaja DEKLARACIJA O DRŽAVI BOSNI I HERCEGOVINI.
Naučnoj i akademskoj javnosti publikacija DEKLARACIJE predstavljena je u Sarajevu povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine 29. februara 2020. godine.
“Svaki pokušaj etničke podjele Bosne i Hercegovine i bilo koji oblik ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti države predstavlja najviši oblik neprijateljstva, protiv čega se moraju ujediniti sve patriotske snage i upotrijebiti sva raspoloživa sredstva. Bilo koja aktivnost sa ciljem formiranja bošnjačke države na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine smatra se veleizdajom koja se nipošto ne smije dopustiti.” – glasi posljednji od 33 poglavlja DEKLARACIJE.
Bošnjačka nacionalna fondacija finansirala je izradu, publikaciju i promociju DEKLARACIJE.